capri in Turkish

Pronunciation
i. kapri
Example Sentences
Saying goodbye, we decided to meet in her hometown (Naples), as my programme included a visit to the near and well known Sorrento and Capri.
Birbirimize hoşçakal diyerek, programım onun memleketi Napoli’ye yakın ve iyi bilinen Sorrento ve Capri’yi de kapsadığından orada buluşmaya karar verdik.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So I couldn't help asking her if she felt like accompanying me on my planned visit to Sorrento and Capri the following day.
Bunun üzerine, kendimi ertesi gün Sorrento ve Capri’ye planladığım ziyaretlerde bana eşlik etmek isteyip istemediğini sormaktan alamadım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Capri, on the other hand, is reachable by hydroplane or ferry.
Öte yandan Capri’ye deniz uçağı veya feribot ile ulaşılabiliyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Capri is one the most beautiful islands of Italy.
Capri, İtalya'nın en güzel adalarından biridir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Share this page
Dictionary Extension
Related Turkish Translations
capric kaprik
capric acid kaprik asit
caprice i. kapris, kaprislilik; geçici heves, değişken istek, kapriçyo [müz.]
capricious s. kaprisli, gelgeç gönüllü, değişken, dönek
capriciousness i. kaprislilik, değişkenlik
capricon the goat oğlak
Capricorn i. Oğlak burcu [astr.], oğlak takımyıldızı [astr.]
caprifig yabani incir
capriole f. sıçramak, zıplamak