crush in Turkish and example sentences

crush in Turkish

Pronunciation
f. ezmek, sıkıştırmak, sıkmak; öğütmek; kırılmak, parçalanmak; itişmek; buruşmak; kahretmek
i. ezme, baskı; kalabalık; meyve suyu; aşk; tutku

Example Sentences

Nicholas has a terrible crush on Mary.
Nicholas Mary'ye fena halde aşık.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas crushed the box with his foot.
Nicholas kutuyu ayağıyla ezdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Jason Brown's rebellion was crushed.
Jason Brown'ın isyanı bastırıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Crush the can before you throw it away.
Teneke kutuyu atmadan önce ezin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the ceiling fell he would be crushed.
Tavan düşerse ezilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He crushed the sheet of paper up into a ball.
Bir yaprak kağıdı ezerek top yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas had a crush on Mary when he was in junior high school.
Ortaokulda iken Nicholas Mary'ye çok fena tutuldu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The shock wave'll kill us. It'll crush this rig like a beer can.
Şok dalgası bizi öldürecek. Bu donanımı bira kutusu gibi ezecek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To crush the feeble intellect of the unhappy old man, to force him to abjure his faith, and thus prevent him from being restored to his position in the East.
Mutsuz yaşlı adamın zayıf iradesini ezmek, onu bağlılığından vazgeçirmek ve böylece Doğudaki görevine yeniden atanmasını engellemek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's impossible to identify. His head got crushed.
Onu tanımmlamak imkansız görünüyor. Başı ezilmiş bir şekilde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Oatmeal can also be steel-cut oats, crushed oats, or rolled oats.
Yulaf lapası çelik-kesmeli yulaf, ezilmiş yulaf yada haddelenmiş yulaf da olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She has a crush on a wealthy dentist. I can tell when she's in love.
O zengin bir dişçiye aşık. Aşık olduğu zaman hemen farkederim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The mortar is a heavy bowl made from stone and the pestle is a round ended crushing tool that fit easily into my fist.
Havan, taştan yapılmış ağır bir kase ve havaneli avuca tam uyumlu ucu yuvarlak ezici bir alettir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Working to learn something you are not interested in moves quickly into the realm of boring, which crushes motivation and forces us to either press on through sheer will power or to quit.
İlgili olmadığımız bir şeyi öğrenmeye çalışmak; bizi büyük bir hızla öyle bir sıkıcılık diyarına düşürür ki; sonucunda motivasyonumuzu kırar ve bize gereken gücü verecek ya da vazgeçmemizi sağlayacak olan bir yol ayrımına getirir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Count was crushed. The woman he loved, his bride, had betrayed him.
Kont yıkılmıştı. Sevdiği kadın, karısı, onu aldatmıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does Tom have a crush on Mary?
Tom Mary'ye aşık oldu mu?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don't tell me have a crush on Tom.
Bana Tom'a aşık olmamı söyleme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every girl in the class had a crush on Tom.
Sınıftaki her kız Tom'a aşıktı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He crushed his enemies.
Düşmanlarını ezdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He crushed the box.
O kutuyu ezdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for crush
1. infatuation: love, flame, passion
2. gathering: drove, flock
3. press: jam, beat, bruise, mash, mangle, compress, crumple
4. pulverise
5. pulverize: grind, crunch, break, mush, crumble, pulp, disintegrate
6. overcome: humble, conquer, annihilate, overthrow, oppress, extinguish, repress
Verb forms for crush
Present participle: crushing
Present: crush (3.person: crushes)
Past: crushed
Future: will crush
Present conditional: would crush
Present Perfect: have crushed (3.person: has crushed)
Past Perfect: had crushed
Future Perfect: will have crushed
Past conditional: would have crushed