damn you! in Turkish

Pronunciation
ünl. allah seni kahretsin!, allah belânı versin!, kahrolası!
Example Sentences
Damn you, you always have good luck!
Kahrolası, her zaman iyi bir şansın var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Share this page
Dictionary Extension