director in Turkish and example sentences

director in Turkish

Pronunciation
i. idareci, yönetici, direktör, müdür, yönetim kurulu üyesi, yönetmen; orkestra şefi, koro şefi

Example Sentences

The director hasn't come yet. 
Müdür henüz gelmedi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The car which stops in front of the school belongs to the director. 
Okulun önünde duran araba müdüre aittir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They appointed him as a director.
Onlar onu bir yönetici olarak atadılar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas is on the board of directors.
Nicholas yönetim kurulunda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Who's your favorite movie director?
Gözde film yönetmenin kimdir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The director is sensitive to criticism.
Yönetici eleştiriye duyarlıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The actor had a dispute with his director.
Aktörün yönetici ile bir anlaşmazlığı vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I want to see the director of the company.
ޞirketin müdürüyle görüşmek istiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tim Story is a fantastic director, and I'm so excited to get to work with him.
Maria Menounos
Tim Story muhteşem bir yönetmen ve onunla birlikte çalışacağım için çok heyecanlıyım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Directors, producers can make you look good or make you look bad.
Aaron Eckhart
Yöneticiler ve prodüktörler senin iyi yada kütü görünmeni sağlayabilirler.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Now Holger intends to make Ulrik the new director at the next board meeting. Did you hear me?Come on, Christoffer.
Şimdi ise Holger Ulrik'i sonraki yçnetim kurulu toplantısında müdür yapmayı düşünüyor. Beni duydun mu? Hadi Christoffer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The thing about For Better or Worse is the only thing that made me an okay director for that is that I have a sense of humor, and it was supposed to be funny.
Jason Alexander
For Better or Worse hakkındaki konu beni idareci müdür yapan, bundan dolayı mizah duygumun olması tek konudur ve eğlenceli olması gerekiyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- So you're the director.
- No, I'm an extra. You're the star. You should do a better job.
- Demek yönetmensin.
- Hayır, ben figüranım. Sen yıldızsın. Daha iyi iş çıkarmalısın.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your new art director has been waiting for synchronicity,
Yeni sanat yönetmenin eş zamanlılık istiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Partner, creative director."
Söz şirket ortağı, sanat yönetmeni Donald Draper'da.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was telling the director how pleased I am you caught Sloane.
Sloane'i yakaladığın için ne kadar memnun olduğumu müdüre söylüyordum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's your new art director too, and you have a deadline.
Senin de yeni sanat yönetmenin, ayrıca teslim tarihin de var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The casting director told her I missed my chance. Well, that is unfair! I'll call her. I'll tell her it was my fault.
Oyuncu seçimi ile görevli direktör ona şansımı yitirdiğii söylemiş. Ah, bu haksızlık. Onu arayacağım ve benim hatam olduğunu söyleyeceğim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was so good the director kept saying:"She's greater than Eleanora Duse! "So I called her Superduse!
O o kadar iyidi ki yönetmen ona " O Eleanora Duse'den daha muhteşemmiş" deyip duruyordu. O yüzden ben onu Superduse diye çağırmaya başladım!
pronunciation pronunciation pronunciation err
The principal wants to kno why Alain's been absent. The rehab director asks if you're forfeiting your place.
Müdür Alain'in neden bulunmadığını bilmek istiyor. Rehabilitasyon müdürü de senin yerinden olup olmayacağını soruyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for director
1. moving-picture director: producer, leader
2. executive officer: manager, supervisor, administrator, leader