glove in Turkish and example sentences

glove in Turkish

Pronunciation
f. eldiven giydirmek
i. eldiven

Example Sentences

Nicholas is wearing a heavy coat and gloves.
Nicholas kalın bir palto ve eldivenler giyiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These gloves kept her hands warm.
Bu eldivenler onun ellerini sıcak tuttu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas took off his coat and gloves.
Nicholas paltosunu ve eldivenlerini çıkardı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Paul put on gloves before going out.
Paul dışarı çıkmadan önce eldivenlerini giydi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Father bought me a pair of gloves.
Babam bana bir çift eldiven aldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A pair of gloves was left in the taxi.
Bir çift eldiven takside bırakıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I found a pair of gloves under the chair.
Sandalyenin altında bir çift eldiven buldum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I found the gloves that were under the chair.
Sandalyenin altındaki eldivenleri buldum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- What am I supposed to do?
- Just stand there. Make sure everyone has brown gloves.
- Benim ne yapmam lazım?
- Sadece orda dur. Herkesin kahverengi eldivenleri olduğundan emin ol.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I put my gloves on inside out by mistake.
Yanlışlıkla eldivenlerimi ters yüz giydim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I left my new pair of gloves in the library.
Yeni eldivenlerimi kütüphanede bıraktım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You need a bat a ball and gloves to play baseball.
Beyzbol oynamak için; bir sopa top ve eldivenlere ihtiyacın var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It's not easy maintaining orders in an orchestra It calls for an iron fist in a velvet glove.
Bir orkestrayı yönetmek kolay değil. Kadife eldiven içinde demirden bir yumruk olmak gerekiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But I'd better take him his fan and gloves-that is, if I can find them.' As she said this, she came upon a neat little house, on the door of which was a bright brass plate with the name 'W.
Fakat ona vantilatörünü ve eldivenlerini götürsem iyi olur, yani, onları bulabilirsem, o bunu söylerken muntazam küçük bir eve rastladı, kapısında pirinçten yapılmış W yazılı bir levha vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What I want to figure out most is, "why" she was hiding it from us. It could be that pair of gloves. That's highly unlikely. A murderer has no time to take off his gloves in front of his victim
Ençok anlamayı istediğim şey nedene onu bizden sakladığıdır. Bu o eldivenler olabilirdi. Bu çok uzak bir ihtimal. Bir katilin kurbanının önünde eldivenlerini çıkaracak kadar zamanı olmaz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Technically, after a fight those gloves become property of the boxing commission.
Teknik açıdan, maç sonrası bu eldivenler boks komisyonunun malı olur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It became murder when your client injected mercury into his gloves.
Müvekkiliniz onun eldivenlerine civa enjekte ettiğinde olay bir cinayete dönüştü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
l wanna see a good, clean fight. Good luck to the both of you. Touch gloves.
Temiz bir dövüş olsun istiyorum. Her ikinizede bol şans. Eldivenleri tokuşturun.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If these moves are complimented with the Power Glove it can destroy everything in its path. Bear this in mind.
Eğer bu hareketler Güç Eldiveni ile tamamlanırsa, bu yol üzerindeki her şeyi yok edebilir. Bunu aklında tut.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All you've gotta do is knock Mendez out and you'll be golden gloves again.
Bütün yapman gereken Mendez'i nakavt etmek ve tekrar altın eldivenler olacaksın.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Verb forms for glove
Present participle: gloving
Present: glove (3.person: gloves)
Past: gloved
Future: will glove
Present conditional: would glove
Present Perfect: have gloved (3.person: has gloved)
Past Perfect: had gloved
Future Perfect: will have gloved
Past conditional: would have gloved