halt in Turkish

Pronunciation
f. durdurmak, durmak, duraksamak, tereddüd etmek, topallamak, aksamak, bocalamak, tökezlemek, sendelemek
i. durma, duraksama, mola yeri, küçük istasyon
ünl. dur

halt in English

Pronunciation
n. temporary stop, standstill; break or pause in a march or journey
v. stop, pause; cause to stop; hesitate, be uncertain
adj. crippled, lame (Archaic)
Example Sentences
-You seem to have things under control.
- On the contrary, sir We're falling apart. Industry and agriculture on Vyus has come to a halt. And when winter comes, it will be disastrous.
Herşeyi kontrol altında tutuyor görünüyorsun.
Tam tersi, efendim. Dağılıyoruz. Vyus'ta sanayii ve tarım durma noktasına geldi. Ayrıca kış geldiğinde, felaket olacak.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There's got to be something for us too. Halt! You can't go in. Step aside. I said you can't enter!Get out of my way!
Bizim için de bir şey olmalı. Dur! İçeri giremezsin. Kenara çekil. İçeri giremezsin dedim! Yolumdan çekil!
pronunciation pronunciation pronunciation err
The army was halted at the foot of the hill and the crunch came.
Ordu tepenin eteğinde durduruldu ve işin zorlukları başladı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The disarmament talks are at a halt again.
Silahsızlanma görüşmeleri yeniden durdu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Expressions
noun: an interruption or temporary suspension of progress or movement Example:A halt in the arms race.
noun: the event of something ending
noun: the state of inactivity following an interruption Example:During the halt he got some lunch.
verb: cause to stop Example:Halt the engines.
verb: stop from happening or developing Example:Halt the process.
verb: come to a halt, stop moving
verb: stop the flow of a liquid
adjective: disabled in the feet or legs
Share this page
Synonyms for halt
1. cease: pause, rest, desist, hold, stop
2. terminate: suspend, interrupt, intermit, block, adjourn, stem
Related Turkish Translations
halt instruction biliş. durdurma komutu
halt the pursuit Takibi durdurmak
halt! ünl. dur!
halter f. yular takmak, asmak, ipe çekmek
halterneck i. boyundan bağlı bluz
halting s. topallayan, aksayan, aksak, tereddüdlü, kararsız
halting place i. konak yeri, konak, menzil
haltingly zf. tereddüd ederek
Verb forms for halt
Present participle: halting
Present: halt (3.person: halts)
Past: halted
Future: will halt
Present conditional: would halt
Present Perfect: have halted (3.person: has halted)
Past Perfect: had halted
Future Perfect: will have halted
Past conditional: would have halted