hazardous in Turkish

Pronunciation
s. tehlikeli, riskli, şüpheli, şansa bağlı
Example Sentences
- Ladies and gentlemen, please We're in a laboratory . There are hazardous chemical compounds everywhere. That's a thermo-nuclear bomb, for God's sakes.
- Bayanlar ve baylar, lütfen. Bir labaratuvardayız. Her yerde tehlikeli kimyasal karışımlar var. allah aşkınıza bu bir termo-nükleer bomba.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it hazardous?
O tehlikeli mi?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Gusty winds are making travel hazardous for high profile vehicles.
Şiddetli rüzgarlar yüksek profilli araçlar için seyahati tehlikeli yapıyorlar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.
Bu plastik çöp torbası tehlikeli kimyasallar içermez.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Share this page
Dictionary Extension
Synonyms for hazardous
risky: uncertain, venturesome, chance, chancy, speculative
Related Turkish Translations
hazardous construction operations tehlikeli yapı işleri
hazardous emission tehlikeli yayım
hazardous material tehlikeli gereç
hazardous substance tehlikeli madde
hazardous waste tehlikeli atık, zararlı atık
hazardously zf. tehlikeli olarak
hazardousness tehlikelilik