hazardous in Turkish

Pronunciation
s. tehlikeli, riskli, şüpheli, şansa bağlı
Example Sentences
- Ladies and gentlemen, please We're in a laboratory . There are hazardous chemical compounds everywhere. That's a thermo-nuclear bomb, for God's sakes.
- Bayanlar ve baylar, lütfen. Bir labaratuvardayız. Her yerde tehlikeli kimyasal karışımlar var. allah aşkınıza bu bir termo-nükleer bomba.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it hazardous?
O tehlikeli mi?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Expressions
adjective: involving risk or danger Example:Skydiving is a hazardous sport.
Share this page
Synonyms for hazardous
risky: uncertain, venturesome, chance, chancy, speculative
Related Turkish Translations
hazardous construction operations tehlikeli yapı işleri
hazardous emission tehlikeli yayım
hazardous material tehlikeli gereç
hazardous substance tehlikeli madde
hazardous waste tehlikeli atık, zararlı atık
hazardously zf. tehlikeli olarak
hazardousness tehlikelilik