helpful in Turkish and example sentences

helpful in Turkish

Pronunciation
s. yardımcı, yardımsever, yararlı, faydalı

Example Sentences

I'm sorry I couldn't be more helpful.
Daha fazla yardımcı olamadığım için üzgünüm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas couldn't have been more helpful.
Nicholas daha yardımsever olamazdı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your advice is always helpful to me.
Senin nasihatın bana her zaman yardımcı olmuştur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She thanked him for his helpful advice.
Yararlı önerisi için ona teşekkür etti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tony gave us a piece of helpful advice.
Tony bize bir parça yararlı tavsiye verdi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your advice has always been very helpful to me.
Sizin tavsiyeniz bana her zaman yardımcı olmuştur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Well, I think it'd be helpful if you and I were to meet once a month
Sizinle ayda bir kere görüşsek iyi olur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Cameron thinks highly of his new boss, who is very kind and helpful.
Cameron, çok nazik ve yardımsever olan yeni patronunu çok fazla düşünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- Right. And.. And I hope you'll like the gift..
- It's not exactly...you know, romantic, but we thought that the dog collar might be really helpful.
- Pekala..umarım hediyeyi beğenmişsinizdir.
- Aslında pek de, bilirsin işte, romantik değil, ama düşündükte köpek tasması işimize gerçekten yarayabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You have been most helpful.
Çok yardımcı oldunuz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You're not being very helpful.
Pek fazla yardımcı olduğun söylenemez.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Not to mention helpful to our cause.
Üstelik, davamız için de faydalı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is Tom always so helpful?
Tom her zaman çok yardımsever midir?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm sorry to accost you like this but your receptionist wasn't too helpful.
Bu şekilde karşınıza çıktığım için özür dilerim ama resepsiyonistiniz pek yardımcı değildi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Any suggestions would be helpful.
Herhangi bir öneri yararlı olacaktır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Anything you can tell me might be helpful.
Bana söyleyebileceğin bir şey faydalı olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Anything you can tell us would be helpful.
Bize söyleyebileceğin bir şey yararlı olur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Change can be helpful.
Değişim yararlı olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Did you find that helpful?
Onu yararlı buldun mu?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Harnessing the power of the tides could be very helpful to coastal communities.
Gelgitin gücünü kullanmak kıyı topluluklarına çok yardımcı olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page