just around the corner in Turkish and example sentences

just around the corner in Turkish

s. eli kulağında
z. köşeyi dönünce, köşeyi döner dönmez

Example Sentences

Spring is just around the corner.
Bahar çok yakında geliyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Winter is just around the corner.
Kış geliyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Christmas is just around the corner.
Noel çok yakında.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The city hall is just around the corner.
Belediye binası alanın sadece etrafında.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Death is just around the corner and you can't walk away.
Ölüm çok yakında, çekip gidemezsin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Easter is just around the corner.
Paskalyanın eli kulağında.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Halloween is just around the corner.
Cadılar bayramının eli kulağında.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He lives just around the corner.
O tam köşede yaşıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My car is parked just around the corner.
Arabam tam köşede park edilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The post office is just around the corner.
Postane tam köşede.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There's a pub just around the corner.
Köşe başında bir meyhane var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom ate sushi at an expensive restaurant just around the corner.
Tom tam köşedeki pahalı bir restoranda suşi yedi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom lives just around the corner.
Tom tam köşede yaşıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With Christmas just around the corner, I should do some shopping.
Noel çok yaklaştığı için biraz alışveriş yapmalıyım.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You can't park here. However, there is a parking lot just around the corner.
Burada park edemezsin. Ancak, köşede bir park yeri var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page