kind in Turkish and example sentences

kind in Turkish

Pronunciation
i. çeşit, tür, cins, nitelik, aynı şekil, aşai rabbani ayinindeki ekmek veya su
s. iyi, yardımsever, iyiliksever, müşfik, nazik, iyi kâlpli, hoş, yumuşak başlı

Example Sentences

There are many different kinds of birds.
Çok değişik kuş türleri vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is cotton cloth but there are other kinds of cloth.
Bu, pamuklu bezdir, fakat başka tür bezler de vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mother puts another kind of cream on her skin to keep it soft and pretty.
Annem tenini güzelleştirmek için, cildine başka tür bir krem sürer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Here are many different kinds of flowers.
Çok değişik tür çiçek vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are many different kinds of fruit.
Pek çok çeşit meyve vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She wasn’t a kind person.
Kibar biri değildi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Love is a medicine for any kind of wound, but there is no medicine found in the world for a wound given by love.
Aşk her türlü yaraya merhem olurken şu dünyada aşk yarasına iyi gelen hiçbir ilaç yoktur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So many wonderful years in all kinds of weather, thinking of you father brings memories to mind, wonderful moments I will treasure forever. I love you so dearly. Happy Father’s Day!
Her çağımdan güzel, sonsuza dek saklayacağım anıları getirir hatırama seni düşünmek babam. Seni çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of soup do you like?
Ne çeşit çorba seversiniz?
pronunciation pronunciation pronunciation err
That kind of story appeals to me.
O tür hikaye bana çekici gelir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of sandwich do you want?
Ne çeşit bir sandviç istiyorsun?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas is a very kind and generous man.
Nicholas çok nazik ve cömert bir adam.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I don't know what kind of car Nicholas has.
Nicholas'ın ne tür arabaları olduğunu bilmiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I don't want to buy this kind of sofa.
Bu tür bir kanepe satın almak istemiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My grandmother's nurse is very kind.
Büyük annemin hemşiresi çok nazik.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas doesn't like any kind of raw fish.
Nicholas herhangi bir tür çiğ balığı sevmez.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of animals live around here?
Buralarda ne tür hayvanlar yaşarlar?
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of music does Nicholas listen to?
Nicholas ne tür müzik dinler?
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of person do you think I am?
Ne çeşit bir insan olduğumu düşünüyorsun?
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are various kinds of coffee.
Çeşitli türlerde kahve vardır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for kind
1. class: variety, character, set, sort, breed, genus, race
2. good-hearted: compassionate, humane, benevolent, good, sympathetic, gentle, friendly