overhead in Turkish

Pronunciation
s. havai, asma, yukarıdan geçen, genel
zf. yukarıda, tepede, havada, yukarıya, tepeden, üstten
Example Sentences
I saw a helicopter flying overhead.
Havada uçan bir helikopter gördüm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The helicopter is hovering overhead.
Helikopter havada uçuyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As I write, highly civilized human beings are flying overhead, trying to kill me.
Benjamin Orwell
Ben yazarken, son derece medeni insanoğulları, beni öldürmeye çalışarak tepemde uçuyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A bird in hand is safer than one overhead.
Eldeki bir kuş yukardakinden daha emniyetlidir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A couple of swallows are flying overhead.
Birkaç kırlangıç havada uçuyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A helicopter flew overhead.
Bir helikopter başımızın üzerinden uçtu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An airplane is flying overhead.
Havada bir uçak uçuyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I heard a helicopter flying overhead.
Başımın üzerinde uçan bir helikopter duydum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom could hear helicopters overhead.
Tom yukarıdan geçen helikopterleri duyabiliyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom switched off the overhead light.
Tom tepe ışığını kapattı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom turned on the overhead light.
Tom tavana asılan ışığı açtı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We heard the sound of helicopters overhead.
Biz yukarılardan geçen helikopterlerin sesini duyduk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Share this page
Dictionary Extension
Synonyms for overhead
1. expenses: rent, insurance, depreciation
2. above: aloft, hanging, over, upward, ceiling, upper, top
Related Turkish Translations
overhead bits ek bitler, destek işlem bitleri
overhead cable havai kablo
overhead camshaft üstten kam mili, üstten eksantrik mili, kafa dağıtım dingili
overhead camshaft engine oto. üstten kam mili motor
overhead coil tavan tipi serpantin
overhead costs genel giderler, merkezi yönetim giderleri
overhead crane yürür köprü
overhead crossing yol. üstgeçit
overhead distribution üstten dağıtım
overhead door kapanır kapı, yukan açılır kapı
overhead expenses genel yönetim giderleri
overhead heating system üstten dağıtımlı ısıtma sistemi
overhead inlet valve oto. üstten emme supap
overhead irrigation tar. yağdırma sulaması
overhead light tepe ışığı
overhead lighting üstten aydınlatma
overhead line başüstü elektrik hattı, havai hat
overhead main başüstü ana hat
overhead monorail system başüstü monoray sistemi
overhead network havai hat şebekesi