repertoire in Turkish and example sentences

repertoire in Turkish

Pronunciation
i. repertuar, oyun listesi

Example Sentences

These original and translated works played an important role in shaping the repertoire” with a special emphasis on “ethics” and “science”.
Bu çeviri ve telif eserler, Türk kültür ve edebiyat dizgesini şekillendirmede önemli bir rol üstlenmiş; “ahlâk” ve “fen” vurgularıyla yeni bir “kültür repertuarı” oluşmasına katkıda bulunmuştur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the end of the article, in the witness of the prefaces, the role of translator as an “expert” in “intercultural communication” and the contributions of translations in the formation of a new “culture repertoire” within the Ottoman Turkish literary and
Makalenin sonunda, önsözler tanıklığında, Osmanlı Türk edebiyat ve kültür çoğul-dizgesinde çevirmenlerin “kültürlerarası iletişim” konusundaki “uzman” rolü ve yeni “kültür repertuarı”nın oluşturulmasında çevirilerin katkısı açıklanacaktır.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What’s on the repertoire for this week?
Bu haftanın repatuarı ne?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page