Dictionary    

  search in dictionary
Keyboard Preferences  
Turkish English - Turkish - trap
f. kapak takmak (gaz kaçırmasın diye), tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak, yakalamak, tuzak kurmak, oyuna getirmek, kapan kurmak
i. tuzak, kapan, dolap, ayırıcı, fırlatıcı, hafif araba, iki kişilik araba, ağız, gaga, volkanik siyah taş, kum engeli (golf)
Related Turkish Translations
trap block: tuzak makarasi
trap door: kapak şeklinde kapı, sahne kapısı
trap line: trap hatti
trap shooting: havaya atılan hedefleri vurma, makinenin fırlattığı hedefleri vurma
trapeze: i. trapez
trapeze dancer: i. trapezci
trapeziform: s. trapez şeklinde
trapezium: i. yamuk, ikizkenar yamuk [amer.], trapez kemiği
trapezoid: i. yamuk, ikizkenar yamuk [amer.], yamuksu kemik
trapezoidal: s. ikizkenar yamuk şeklinde
trapped: [trap] f. kapak takmak (gaz kaçırmasın diye), tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak, yakalamak, tuzak kurmak, oyuna getirmek, kapan kurmak
trapper: i. avcı, tuzakçı
trapping: [trap] f. kapak takmak (gaz kaçırmasın diye), tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak, yakalamak, tuzak kurmak, oyuna getirmek, kapan kurmak
trappings: i. takı, süslü koşum takımı, ziynet
traps: i. vurmalı çalgılar, pılı pırtı, eşya
trapse: f. ayağını sürüyerek yürümek, boş boş dolaşmakDictionarist.com

 Synonyms for trap
1. ambush: trick, pitfall, stratagem, manoeuvre, artifice
2. snare: pitfall, blind
3. entrap: ensnare, catch, ambush, seduce, spring
Tenses for trap
Present participle: trapping
Present: trap (3.person: traps)
Past: trapped
Future: will trap
Present conditional: would trap
Present Perfect: have trapped (3.person: has trapped)
Past Perfect: had trapped
Future Perfect: will have trapped
Past conditional: would have trapped


Home | Language options | Tools | Add to your site | Contact us | FAQ | About us


©2011 dictionarist.com