order in Ukrainian and example sentences

order in Ukrainian

Pronunciation
n. порядок, послідовність, розташування, розміщення, заведений порядок, справність, добрий стан, лад, добрий фізичний стан, регламент, процедура: правила процедури, порядок ведення, суспільний лад, устрій, наказ, розпорядження, інструкція, дозвіл, перепустка, ордер, вексель, чек, замовлення, порція, ранг, чин, звання, орден, відзнака
n. рицарський орден, релігійний орден, товариство, організація приватних осіб, група духовних осіб, духовний сан, рід, сорт, властивість, ряд, підклас, веління, спокій, диспозиція, загад, заказ, замова, заявка, команда, переказ, припис, стрій
v. наказувати, розпоряджатися, посилати, відсилати, призначати, приписувати ліки, замовляти, упорядковувати, доводити до ладу, розташовувати, розкладати в певному порядку, висвячувати в духовний сан, визначати, веліти, запорядити, казати, найменувати, наказати

Example Sentences

We have given your order highest priority.
Вашому замовленню присвоєно найвищий рівень пріоритету.
pronunciation pronunciation err
We ordered some new books from England.
Ми замовили деякі нові книжки з Англії.
pronunciation pronunciation err
I do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.
Я не прихильник теорії, що треба вивчити латинську, щоб краще зрозуміти англійську.
pronunciation pronunciation err
The doctor has ordered the patient to abstain from wine.
Лікар наказав пацієнтові утриматись від уживання вина.
pronunciation pronunciation err
We use words in order to communicate.
Для спілкування ми використовуємо слова.
pronunciation pronunciation err
We shouted in order to warn everyone of the danger.
Він закричав, щоб застерегти всіх від небезпеки.
pronunciation pronunciation err
The clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.
В більшості лікарень клінічні записи зберігаються в алфавітному порядку.
pronunciation pronunciation err
May I take your order?
Чи можу я прийняти ваш заказ?
pronunciation pronunciation err
This is the last order.
Це останній наказ.
pronunciation pronunciation err
Are you ready to order now?
Ви готові робити замовлення зараз?
pronunciation pronunciation err
This isn't what I ordered.
Це не те, що я замовляв.
pronunciation pronunciation err
This telephone is out of order.
Цей телефон не працює.
pronunciation pronunciation err
Please order this product by February 15, and we will be able to deliver it before March 15.
Будь ласка, замовте цей продукт до 15-го лютого і ми зможемо відправити його до 15-го березня.
pronunciation pronunciation err
Would you like me to order it?
Ви б хотіли, щоб я це замовив?
pronunciation pronunciation err
Our telephone is out of order so I shall have it repaired.
Наш телефон не працює, я його здам у ремонт.
pronunciation pronunciation err
Waitress, I'd like to order.
Офіціантко! Я хотів би зробити замовлення.
pronunciation pronunciation err
Your order is ready.
Ваше замовлення готове.
pronunciation pronunciation err
We ordered 40 minutes ago.
Ми замовили 40 хвилин тому.
pronunciation pronunciation err
It is cheaper to order by the dozen.
Дешевше замовляти дюжинами.
pronunciation pronunciation err
I ordered new furniture.
Я замовив нові меблі.
pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page