past in Ukrainian and example sentences

past in Ukrainian

Pronunciation
n. минуле
a. минулий, колишній
adv. мимо, убік, повз
prep. мимо, повз, бік: по той бік, понад

Example Sentences

We can know the past, but the future we can only feel.
Ми можемо знати минуле, але майбутнє ми можемо лише відчувати.
pronunciation pronunciation err
It is already past five o'clock.
Вже за п'яту.
pronunciation pronunciation err
It's already past ten o'clock.
Вже по десятій.
pronunciation pronunciation err
It happened at a quarter past eleven.
Це трапилося об одинадцятій п'ятнадцять.
pronunciation pronunciation err
Prices have been stable for the past three years.
Ціни були стабільними протягом останніх трьох років.
pronunciation pronunciation err
There hasn't been any rain for the past three months.
За останні три місяці дощу взагалі не було.
pronunciation pronunciation err
There hasn't been any rain for the past three months.
Ніякого дощу протягом останніх трьох місяців не було.
pronunciation pronunciation err
We haven't seen you in the past four years.
Ми не бачили тебе останні чотири роки.
pronunciation pronunciation err
Sentences past this ID are sentences added by contributors of Tatoeba Project.
Речення із кодами, що більші за цей - це речення, додані учасниками проекту Tatoeba.
pronunciation pronunciation err
I have not been sick for the past ten years.
Протягом останніх десяти років я жодного разу не хворів.
pronunciation pronunciation err
I have my supper at a quarter past seven.
Я вечеряю о чверті по сьомій.
pronunciation pronunciation err
We sat talking about the remote past.
Ми сиділи, спілкуючись про далеке минуле.
pronunciation pronunciation err
He meditates on his past life.
Він міркує про своє минуле життя.
pronunciation pronunciation err
My mother woke me up saying "It's a quarter past seven".
Моя мати розбудила мене, коли сказала: «Вже чверть по сьомій».
pronunciation pronunciation err
It's half past eight.
Зараз пів на дев'яту.
pronunciation pronunciation err
I think we agree, the past is over.
Я думаю, ми згідні: минуле закінчилося.
pronunciation pronunciation err
I'll return at half past six.
Я повернуся о пів на сьому.
pronunciation pronunciation err
Tom couldn't get past the guard.
Том не зміг пройти повз охорону.
pronunciation pronunciation err
The level of education of contemporary people is far higher than it has been in the past.
Рівень освіти сучасних людей набагато вищий ніж це було раніше.
pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page