English - Dutch - false notion Pronunciation
zn. wanbegrip
[false] bn. bedriegelijk; voor niets, tevergeefs; ledig; per vergissing; onwaar; gelogen; onecht; liegend; ontrouw
zn. begrip, denkbeeld, idee, notie, neiging


Share this page
Dictionary Extension