Definitions and translations for "inflammable solvent"

English - Turkish - inflammable solvent

Pronunciation
yanici solvent

inflammable

Pronunciation
s. çabuk tutuşur, yanıcı, parlayıcı, çabuk öfkelenir, kolay sinirlenir

solvent

Pronunciation
i. çözgen, eritken, çözümleyici
s. eritici, çözgen, çözücü, çözümleyen, gevşetici, rahatlatıcı, ödeyebilir, ödeme gücü olan
Share this page
dictionary extension