English - Turkish - inflammable solvent Pronunciation
yanici solvent
s. çabuk tutuşur, yanıcı, parlayıcı, çabuk öfkelenir, kolay sinirlenir
i. çözgen, eritken, çözümleyici
s. eritici, çözgen, çözücü, çözümleyen, gevşetici, rahatlatıcı, ödeyebilir, ödeme gücü olan


Share this page
Dictionary Extension