Definitions and translations for "mains"

English - English - mains

Pronunciation
n. home farm, manse (British)
n. Main, river in Germany
n. hand, handwriting; help

English - Spanish - mains

Pronunciation
s. red eléctrica (f)

English - French - mains

Pronunciation
secteur

English - German - mains

Pronunciation
n. hauptleitung (f), anschlusskabel (n), netz (n)

English - Indonesian - mains

Pronunciation
n. lautan, samudra, pipa saluran air

English - Polish - mains

Pronunciation
n. kanalizacja, sieć elektryczna

English - Romanian - mains

Pronunciation
n. conductă principală, linie principală, corp principal, uscat, cablu de distribuţie

English - Turkish - mains

Pronunciation
kanalizasyon; (demiryolu) ana kablo; elek. şehir şebekesi, dağıtım şebekesi; toplayıcı hat; ana boru

English - Ukrainian - mains

Pronunciation
n. океан, півнячий бій

English - Dutch - mains

Pronunciation
zn. electrisch hoofdnet

English - Arabic - mains

Pronunciation
عرض البحر, القوة الحية, البر الرئيسى

English - Chinese - mains

Pronunciation
n. 电源 (dıan4 yuan2)

English - Chinese - mains

Pronunciation
n. 電源 (dıan4 yuan2)

English - Japanese - mains

Pronunciation
(名) 農地(英国)
(名) 主管; 幹線路; 本線; 主要部; 唱え数; 弓術試合; 闘鶏

English - Vietnamese - mains

Pronunciation
n. biển khơi, đại dương, đại thể, sức mạnh, khí lực

Share this page
dictionary extension