English - Dutch - over sensitiveness Pronunciation
zn. kleinzerigheid
bn. groot : al te groot, klaar, beeindigd, over, opper, afgewerkt, afgelopen
adv. over, veel : al te veel, voorbij, boven, betreffende, afgaande, uit
zn. overschot, springen : het springen over, surplus, ipqfpi


Share this page
Dictionary Extension