Dutch - English - overdenking Pronunciation
n. reflection, reflexion, meditation
Dutch - French - overdenking Pronunciation
(geestesactiviteit) réflexion (f); cogitation (f); contemplation (f); méditation (f)


Share this page
Dictionary Extension
Synonyms for overdenking
1. beraad: overweging
2. overleg: beschouwing, overweging
3. overweging: beraad, beschouwing, bespiegeling, gedachte, overleg, overpeinzing
4. meditatie: bespiegeling, overpeinzing
5. reflectie: beschouwing, bezwaar, denken