English - Dutch - prepossess in smb.'s favor
ww. innemen : voor zich innemen
ww. stemmen : gunstig stemmen, beïnvloeden
zn. betrokken bij de leidende partij; iemand met machtpositie; invloed
bn. binnen; binnengekomen (post); hoort erbij; modern
bw. in; erin; binnen; in huis; onder druk staand; modern , "in" (in spreektaal); in periode van (van fruit etc.)
ww. verkiezen (boven), begunstigen; vergoeden; een goede daad doen; ondersteunen, helpen; lijken op


Share this page
Dictionary Extension