English - Turkish - raise the tone of
f. kalitesini yükseltmek, havasını düzeltmek (konuşma vb.)
f. kabartmak, kaldırmak, artırmak, yükseltmek, dikmek, ayağa kaldırmak, yol açmak, neden olmak, toplamak, yetiştirmek, büyütmek, beslemek, zam yapmak, son vermek, ruh çağırmak, karayı görmek
i. çıkıntı, kabartı, yükselme, artış, zam, yokuş, rampa
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.
f. hava vermek, tarz vermek, ahenk vermek, tonunu ayarlamak, ayarlamak, uymak, uyuşmak
i. ses, perde, ton, güç, sağlıklı hal, tavır, ruh hali


Share this page
Dictionary Extension