Definitions and translations for "relative magnitude"

English - Turkish - relative magnitude

Pronunciation
izafi büyüklük

relative

Pronunciation
i. akraba, yakın, hısım, ilgi zamiri, ilgi cümleciği
s. ilgili, göreceli, izafi, karşılaştırmalı, bağıl, bağıntılı

magnitude

Pronunciation
i. büyüklük, önem, kadir [astr.]
Dictionary Extension
Share this page