beat in English and example sentences

beat in Romanian

Pronunciation
n. bătaie, batere a măsurii {muz.}, caier, lovitură, măsură {muz.}, patrulare, rit, timp
v. bate, lovi, pulsa, funcţiona, da, face ceva fără rost, doborî, suna, scutura, frământa, bate măsura {muz.}, bătători, întrece, învinge, depăşi, ticăi, izbi: se izbi, bate metalul, stropşi

beat in English

a. drunk, drunken, boozy, intoxicated, tipsy, groggy, befuddled, elevated, inebriate, sottish
id. drink: in drink, wine: in wine, cup: in one's cups, fuddle: on the fuddle

Example Sentences

Sunt puţin beat.
I am a bit drunk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom e de obicei deja beat la ora asta din zi.
Tom is usually drunk by this time of day.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom era beat mangă ultima oară când l-am văzut.
Tom was as drunk as a skunk that last time I saw him.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page