linear in English and example sentences

linear in Romanian

Pronunciation
a. liniar

linear in English

n. ruler

Example Sentences

Sper că modelul nu este linear și că, acolo unde se vor realiza 4 % din audituri, nu vom avea o rată a erorilor de 40 %.
I hope that the model is not linear and that, where 4% audits are carried out, we do not have a 40% error rate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Un accident nuclear nu este un eveniment linear; consecințele se prelungesc în exterior ca și radioactivitatea care încă se scurge în mare.
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page