English - Turkish - tal nineteen to the dozen
hızlı ve çok konuşmak, çançan ötmek
i. on dokuz
ed. e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.
i. düzine, çok sayı, onlarca olan şey


Share this page
Dictionary Extension