English - Turkish - the blessed sacrament Pronunciation
i. aşai rabbani ayini
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.
s. mübarek, kutsal, kutlu, mutluluk veren
i. ayin, dinsel tören, dini tören, kutsal varlık, yemin


Share this page
Dictionary Extension