English - Turkish - the great divide Pronunciation
i. ölüm
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.
s. büyük, önemli, ulu, muazzam, ünlü, hevesli, iyi, çok iyi, mükemmel
ünl. harika
ök. büyük
f. bölmek, ayırmak, taksim etmek, bölüştürmek, ikiye ayırmak, ayrılmak, bölünmek; paylaşmak; sınıflandırmak; bozuşmak, araları açık olmak
i. yaşam ile ölüm arasındaki çizgi; yağmur sularını ayıran dağ sırası


Share this page
Dictionary Extension