English - Turkish - the holy sacrament Pronunciation
i. aşai rabbani ayini, şarap ve ekmeğin kutsanması töreni
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.
i. kutsal yer
s. kutsal, mübarek, tapılası, tanrısal, tanrı'ya ait, tanrı'nın görevlendirdiği
i. ayin, dinsel tören, dini tören, kutsal varlık, yemin


Share this page
Dictionary Extension