English - Turkish - the very Pronunciation
zf. en, tam
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.
s. tam, bile, sırf, salt, mutlâk, çok, gerçek, aynı, özel
zf. tam, çok, pek, en


Share this page
Dictionary Extension