English - Turkish - transaction driven Pronunciation
harekete dayalı
i. işlem, muamele
[drive] f. araba kullanmak, sürmek, önüne katmak, gütmek, saplamak, çakmak, hareket ettirmek, sokmak, zorlamak, kovalamak, çalıştırmak, kullanmak, acele etmek


Share this page
Dictionary Extension