English → Turkish - cause to be lost

kaybolmasina neden ol

cause

Pronunciation
f. neden olmak, meydan vermek, sebep olmak, yol açmak, doğurmak
i. neden, sebep, amaç, gaye, haklı neden, dava, dava konusu, sorun, problem, iş

to

Pronunciation
ed. e, ye, ya, e doğru, göre, karşı

be

Pronunciation
f. olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak

lost

Pronunciation
s. düşünceye dalmış, kaybolmuş, kayıp, mahvolmuş, şaşırmış, dalgın, kendini kaybetmiş, kaybedilmiş
dictionary extension
© dictionarist.com