gebeurtenis in English

Pronunciation
n. event, occurrence, happening, incident

Example Sentences

Ik had niks te maken met die gebeurtenis.
I had nothing to do with that incident.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het is een verhaal gebaseerd op een echte gebeurtenis.
It's a story based on a real event.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Peak oil, een gebeurtenis gebaseerd op Hubbert's theorie, is het tijdstip waarop de maximale snelheid van aardolie-extractie wordt bereikt, waarna de snelheid van de productie naar verwachting geleidelijk zal dalen.
Peak oil, an event based on Hubbert's theory, is the point in time when the maximum rate of petroleum extraction is reached, after which the rate of production is expected to enter terminal decline.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De koninklijke bruiloft was een prachtige gebeurtenis.
The royal wedding was a magnificent occasion.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ge moet niet erg oud zijn om u die gebeurtenis te herinneren.
You don't have to be very old to remember that event.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Vooral de toetreding van Namibië en Zuid-Afrika was voor iedereen die daarbij betrokken was een ingrijpende gebeurtenis.
All those involved were particularly moved by the enlargement to Namibia and South Africa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het gaat er bij mij niet in dat dit slechts een éénmalige gebeurtenis is.
I do not accept that this will simply be a one-off event.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Deze gebeurtenis bood ons een unieke gelegenheid om de oorlog die Rusland in Tsjetsjenië voert rechtstreeks te bespreken met andere parlementsleden.
This gave us a unique opportunity to discuss Russia' s war with Chechnya face-to-face with other Parliamentarians.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik wil benadrukken dat de veiligheid door de gebeurtenis met de vervalsing van gegevens niet in gevaar is geweest.
I want to emphasise that safety was not compromised in the incident of record falsification.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De tweede gebeurtenis die dit Parlement met veel belangstelling heeft gevolgd, was de aanhouding van generaal Oviedo op 11 juni.
The second event which has been followed with great interest by this Parliament was the arrest on 11 June, of General Oviedo.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. aangelegenheid: feit, voorval
2. belevenis: evenementdictionary extension
© dictionarist.com