ontwikkeld in English

Pronunciation
adj. educated, learned, well informed, cultured, accomplished

Example Sentences

Een nieuw communicatiemiddel werd ontwikkeld, de spoorweg.
A new means of communication was developed — the railway.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Israël is een ontwikkeld land.
Israel is a developed country.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het is duidelijk dat dit van hoog tot laag dient te worden ontwikkeld overeenkomstig de op elk niveau binnen de Commissie bestaande behoeften.
It is clear that this needs to be developed at all levels and it needs to recognise the needs of each level within the Commission.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De markt voor derivaten heeft zich de afgelopen jaren in vrijwel alle lidstaten zeer snel ontwikkeld.
In recent years, the derivatives market has grown very rapidly in almost all the Member States.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We hebben de afgelopen jaren in de Europese Unie een hele reeks instrumenten ontwikkeld om deze principes in praktijk te brengen.
We have built a wide range of instruments which meet these concerns in recent years in the European Union.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik weet dus hoe de situatie daar zich heeft ontwikkeld.
I was therefore aware how the situation was developing.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Volgens mij is men hier in Finland vrij goed in geslaagd en heeft men de huidige openbare diensten goed ontwikkeld.
I think this policy has been reasonably successful in Finland, as testified by the present public system.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De Europese Unie heeft dan ook een globale strategie ontwikkeld om deze grote uitdaging op milieu- en gezondheidsgebied te kunnen aannemen.
This is why the European Union has adopted a comprehensive strategy to tackle this major environmental and health challenge.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik ken geen enkel voorbeeld van een land dat zich heeft ontwikkeld door de richtsnoeren van het IMF toe te passen.
I do not know of a single example of a country which made any progress by applying their directives.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tevens is gebleken dat het mechanisme van het Stabiliteitspact zich reeds goed ontwikkeld en nog kan en moet groeien.
It proved that the Stability Pact mechanism has already gained a certain maturity and can and must advance.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. erudiet: geleerd
2. onderlegd: deskundig, voorbereiddictionary extension
© dictionarist.com