onvindbaar in English

Pronunciation
adj. unfindable

Example Sentences

De hernieuwbare energiebronnen zijn in dit ontwerp voor een Groenboek sowieso vrijwel onvindbaar.
In this draft Green Paper, incredibly, there is scant reference to renewable energy sources at all.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In de meeste plannen van de meeste lidstaten zijn vrouwen onvindbaar of weggeduwd in het hoekje van de risicogroepen.
Most of the plans of most Member States either ignore women or marginalize them as an at-risk group.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Deze lijst is onvindbaar.
The list is nowhere to be found.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. weg: kwijt
2. zoek: foetsie, kwijt, pleite, weg


dictionary extension
© dictionarist.com