onvoorzichtig in English

Pronunciation
adv. unadvisedly, out of turn
adj. imprudent, guardless, incautious, unadvised, indiscreet, indiscrete

Example Sentences

De auto is verongelukt omdat de bestuurder onvoorzichtig was.
The car crashed because the driver was careless.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Onze vastberadenheid mag echter geen aanleiding zijn om onverantwoord en onvoorzichtig te werk te gaan.
However, our determination should, under no circumstances, fail to go hand in hand with responsible prudence.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Institutionele samenwerking is een van de grote uitdagingen van het Verdrag van Lissabon waar we altijd onvoorzichtig over praten.
Institutional cooperation is one of the major challenges of the Treaty of Lisbon, which we always talk about rather carelessly.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Maar ik vind dus dat er nogal onvoorzichtig wordt omgegaan met die verschillende begrippen.
But I think we are not being careful enough about the various concepts involved.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De zwakke en versnipperde Russische banken zijn inderdaad onvoorzichtig geweest.
It is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik weet niet of het voorzichtig of onvoorzichtig is om te vragen om een vrijwaringstermijn of niet.
I am not sure whether it is more or less prudent to request a grace period than not to do so.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ten eerste wou ik zeggen dat u naar mijn gevoel onvoorzichtig woordgebruik hanteert.
Firstly, I would like to say that, to my mind, there is an injudicious use of terminology.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. achteloos: onbezonnen, roekeloos, vermetel
2. lichtvaardig: gedachteloos, klakkeloos, onberaden, onbezonnen, ondoordachtdictionary extension
© dictionarist.com