order in English

Pronunciation
n. order, command, indent, say so

order in Dutch

Pronunciation
zn. orde, rangorde, volgorde, stand, klasse, soort, rang, ordeteken, order, bevel, lastgeving, hottol l i nn

Example Sentences

Wanneer ik een order geef wil ik dat het wordt uitgevoerd!
When I give an order I would like it to be executed!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wat betreft punt een kan ik kort zeggen dat er in mijn land, Oostenrijk, een verbod bestaat op het verhandelen per postorder van medicijnen.
On the first point, let me say briefly that in my country, Austria, we have banned the sale of medicines by mail order.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tot nader order blijft het Lusaka-akkoord het enige kader voor een definitieve oplossing.
As of now the Lusaka agreement is the only framework for a permanent solution.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Zo leek ons de verplichting voor financiële tussenpersonen om orders die hun als verdacht voorkomen te weigeren weinig realistisch.
For example, the imposition of an obligation on financial intermediaries to reject suspect orders seemed to be rather unrealistic.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sharon zal pas soevereine orders tot terugtrekking geven als het bloedbad voorbij is.
Sharon will decide to order a withdrawal when the massacre is finished.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ja, de president heeft opnieuw het Legal Framework Order ingevoerd waarmee hij het parlement naar huis kan sturen.
Yes, the legal framework order was reintroduced by the president, giving him powers to dismiss the parliament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Een snelle overdracht biedt de beste kansen op een zo goed mogelijke uitvoering van de order, in het belang van de klanten.
A quick transfer offers the best chances for the best possible completion of the contract in the interests of the customers.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De tekst betreurt zonder blikken of blozen de vermindering van de militaire orders na de beëindiging van de koude oorlog.
The text, without any trace of shame, laments the reduction in military orders after the end of the cold war.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Kinderen gehoorzamen orders beter dan volwassenen.
Children obey orders more readily than adults.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Door de regel van orderconcentratie af te schaffen, daar waar deze nog bestaat, brengen we drie systemen met elkaar in concurrentie.
Removing the order concentration rule from the areas in which it still exists means allowing competition between three systems.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. bevel: last, lastgeving, opdracht
2. bestelling

dictionary extension
© dictionarist.com