orgaan in English

Pronunciation
n. organ

Example Sentences

De Commissie is het uitvoerende orgaan. Het Parlement zal dat niet eens willen worden, omdat het onafhankelijk wil blijven.
I do not wish to call the distribution of competences between the Commission and Parliament into question.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik heb net vernomen dat de Commissie een orgaan in het leven wil roepen dat speciaal met de audit-voortgangsrapportage is belast.
I have just heard now that an audit progress board is going to be set up by the Commission.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het orgaan dat de heer Prodi vandaag voorzit, is echter iets geheel anders.
That is not what Mr Prodi is President of today.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Er wordt een nieuw orgaan ingesteld, een vergadering die in de toekomst de overeenkomst en zijn uitwerking dient te volgen.
A new institution is being created, an assembly which, in the future, will monitor the agreement and its consequences.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tot nu toe hebben wij nog niet de vaste overtuiging dat het werk van dit bemiddelingsorgaan nuttig is.
We have as yet to be convinced of the usefulness of this conciliation body.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt - hoe gebrekkig dat orgaan ook moge zijn.
It is a subject which is very close to my own heart - imperfect a specimen though that may be.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het gaat hier om een door een justitieorgaan van een lidstaat genomen maatregel met betrekking tot een concreet geval.
Therefore, the Council cannot interfere in the decision-making of the authorities.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We steunen de oprichting van een Europees veiligheidsorgaan dat zoveel mogelijk landen verenigt.
We back the setting up of a European Aviation Safety Authority which unites as many countries as possible.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wij zijn als parlementsleden gekozen om democratische controle uit te oefenen op het uitvoerende orgaan, in dit geval de Commissie.
We, as MEPs, are elected to exercise democratic control over the executive, in this case the Commission.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In die paragraaf is sprake van een interparlementair Europees orgaan voor veiligheid en defensie.
Reference is made to a 'European interparliamentary body on security and defence' .
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. lichaamsdeel
2. blad: krant, medium
3. instelling: lichaam


dictionary extension
© dictionarist.com