past in English

Pronunciation
[passen] v. fit with, befit, become, suit, conform, comport, appertain

past in Dutch

Pronunciation
bn. verleden, voorbij, voorbijgegaan, geleden
adv. voorbij
zn. verleden, verleden tijd, gebeuren : het gebeuren,

Example Sentences

Maar dit zou pas in de toekomst gebeuren, en ik had nog een lange weg te gaan en vele veldslagen te vechten, totdat dit zou gebeuren.
But that was in the future and I had a long way to go and battles to fight before that would come to pass.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De vijzel is een zware stenen kom en de stamper is een slijpwerktuig met ronde kop, die net in mijn vuist paste.
The mortar is a heavy bowl made from stone and the pestle is a round ended crushing tool that fit easily into my fist.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ontdek waar je in geïnteresseerd in ben en kijk uit voor verschillende vrijwilligerswerk mogelijkheden die bij je passen.
Discover what you’re interested in and look out for different volunteering opportunities that suit you.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In realiteit heeft Japan zich pas geopend voor de wereld in de 18e eeuw en het had een invloed op de mensen, gebruiken en cultuur.
In reality, Japan opened itself to the world in the 18th Century and this has influenced its people, customs and culture.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Alhoewel veel vrouwen proberen, beetje bij beetje, om deze rollen aan te passen.
However, a lot of women are trying, little by little, to change these roles.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Natuurlijk wordt dit pas gedaan wanneer het serieus wordt en je zo goed als zeker bent dat je met dit meisje wilt trouwen.
Of course, this is done normally when things are very serious and you are pretty much sure you want to marry that girl.
pronunciation pronunciation pronunciation err
"Wist je dat de dochter van de buurman al getrouwd is?" "Je zegt niet! Ze is pas achttien!"
"Did you know that the neighbor's daughter is already married?" "You don't say! She's only eighteen!"
pronunciation pronunciation pronunciation err
Pas vooral op voor zakkenrollers.
Above all, beware of pickpockets.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Pas op, het is een gevaarlijk kruispunt.
Be careful, it's a dangerous junction!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Geloof hen die waarheid zoeken, pas op voor wie haar vinden.
Believe those who seek truth, beware those who find it.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com