scene in English

Pronunciation
[scène] n. scene

scene in Dutch

Pronunciation
zn. aren; locatie; zicht, vista, uitzicht; scene; een scene maken (slang); dekor

Example Sentences

Dat lijkt wel een scène uit een speelfilm.
That's something like a movie scenario.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De piloot beschreef de scène tot in detail.
The pilot described the scene in detail.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ze lieten de scène vertraagd zien.
They showed the scene in slow motion.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Die scène werd in haar geheugen gegraveerd.
That scene was branded on her memory.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Op de internationale scène zal een grotere Unie ook haar politieke kapitaal verruimen.
The European Union's greater size will increase its political potential on the world stage.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ondanks zijn kwaliteiten zal Jean-Claude Trichet er niet in slagen mij weg te werken van de Europese scène.
In spite of his qualities, Mr Trichet will not succeed in making me withdraw from the European scene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik moet zeggen dat de toestand rond Macedonië doet denken aan een scene uit een klassieke Griekse tragedie.
I must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Toch hebben zij deze gezamenlijke resolutie niet ondertekend, zodat zij in plenaire zitting een scène kunnen maken.
Nonetheless, they have not signed the joint resolution so that they can make a scene in plenary.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(De spreker zong) " Meisje, stap voorzichtig, want de scène is scheef" .
(The speaker sings) ' Tread carefully, young lady, because the stage is uneven' .
pronunciation pronunciation pronunciation err
Op de internationale politieke scène zullen wij machteloos moeten blijven toezien tot wij de moed opbrengen om een krachtig buitenlands EU-beleid te ontwikkelen.
We will remain impotent on the world political stage until we have the courage to develop a strong EU foreign policy.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com