scoren in English

Pronunciation
v. notch

Example Sentences

Hij heeft geprobeerd de koningin in een politiek geschil te betrekken om zo op een goedkope manier politiek te kunnen scoren.
He sought to drag the Queen into a political controversy and to use her name to score cheap political points.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik geloof dat wij in vergelijking met andere overheden geen slecht figuur slaan, maar op deze gebieden eerder hoog scoren.
If we compare it with other administrations, I believe that it compares very favourably and that we score highly in these areas.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik heb het vermoeden dat mijn land op dat punt niet zo hoog zal scoren, maar misschien zijn we wel beter in het gebruik van informatietechnologie.
I suspect my own country will not do so well there but perhaps we would do better on the use of information technology.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De bestaande kinderbeveiligingssystemen worden aan tests met frontale crashes onderworpen en scoren vrijwel altijd goed.
Present-day child restraint systems are evaluated on the basis of frontal crash test results and almost always get good marks.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik had gehoopt dat men met meer respect met dit onderwerp zou omgaan en het niet zou zien als een goedkoop middel om politieke punten te scoren.
I had hoped this issue would be treated as more important than one subject to cheap political point-scoring.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sommige landen scoren goed op het punt van het clusteren.
Some countries do well in clustering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nationale politici scoren niet door misdaad buiten de eigen landsgrenzen te bestrijden.
National politicians do not get credit for fighting crime outside their own countries.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De nieuwe lidstaten scoren met name hoog bij de omzetting van de communautaire wetgeving in het nationaal recht.
In particular, the new Member States have done very well in transposing Community legislation into national law.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Stel je voor dat je elftal 89 minuten keihard heeft gewerkt om het winnende doelpunt te kunnen scoren.
Imagine that your team has worked very hard for 89 minutes to score a winning goal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nu willen ze ter rechterzijde scoren en daarom zijn ze tot deze actie overgegaan.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. behalen: halen, maken
2. spuiten


© dictionarist.com