worden in English

Pronunciation
v. come, become, grow, get, go, be, take, force upon, flake off

Example Sentences

Deze nieuwe dreiging moest serieus worden genomen, en Ptolemaeus had zijn eigen leger om dit te bereiken!
This new threat was serious and Ptolemy had his very own army to make it happen!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het kon mij niet worden verweten dat ik wilde weten hoe dit mij persoonlijk zou beïnvloeden.
You couldn’t blame me for wondering how this would affect me personally.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We hadden een plan gesmeed waarin de jonge faraonische koningin Cleopatra, de grote Romeinse leider, gewikkeld in een tapijt, zou worden overgeleverd!
We hatched a plan that would have the young Pharaoh, Cleopatra, delivered to the great Roman leader, rolled up in a carpet!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het zou een drukke dag in het paleis worden.
It would be a busy day in the palace.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik zou mijn moeder moeten vragen, want ze had meer ervaring in dit soort zaken, maar iets vertelde me dat het mysterie over de plotselinge ziekte van de faraonische koningin bijna opgelost zou worden.
I would have to consult with my mother as she had more experience with these matters, but something told me, the mystery of the Pharaoh’s recent illness was about to be solved.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Te zijner tijd bracht mijn koningin, Cleopatra VII, een prins ter wereld; een jongen die later Caesarion zou worden genoemd.
In good time my Queen, Cleopatra VII, gave birth to a prince; a boy who was later named Caesarion.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Eerst werd er gedacht dat prins Charles niet de koning van Engeland wilde worden.
At first it was believed that Prince Charles didn’t want to be the King of England.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Er zijn ook types muziek die niet worden gebruikt.
There are also a few types of music that do not feature.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ze studeert om dierenarts te worden.
She is training to be a vet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Door mensen worden de regenwouden van de wereld verwoest.
Because of humans, the rainforests of the world are being destroyed.
pronunciation pronunciation pronunciation errdictionary extension
© dictionarist.com