English → Turkish - einstein diffusion equation

Pronunciation
einstein yayınım eşitliği

einstein

Pronunciation
i. Einstein

diffusion

Pronunciation
i. yayılma, dağılma, yayma; nüfuz

equation

Pronunciation
i. eşitlik, denklem, denge
dictionary extension
© dictionarist.com