aborigines in Dutch

Pronunciation
[Aborigine] zn. afstammeling van donkerhuidige mensen afkomstig uit Australië
zn. Australische inboorling

Example Sentences

In Australia the aborigines say that the land does not belong to them or to the whites but that they belong to the land.
In Australië zeggen de aboriginals dat het land niet van hen noch van de blanken is, maar dat zij van het land zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com