abstract in English

Pronunciation
adj. abstract, intangible, theoretical

abstract in Dutch

Pronunciation
zn. concentratie; verkorting; abstract
ww. samenvatten, verkorten; vereenvoudigen
bn. abstract; niet praktisch

Example Sentences

To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
De Europese bevolking is een abstract begrip zonder juridische betekenis.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although this issue comes up time and again, it is very abstract.
Het betreft hier derhalve een weliswaar alomtegenwoordig maar tegelijkertijd uitermate abstract probleem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Human rights do not exist in isolation, neither should they be considered in abstract.
De mensenrechten staan niet op zichzelf en behoren ook niet als iets abstracts gezien worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Perhaps that distinction is valid from an abstract point of view, but in practice I do not think it holds water.
Het onderscheid dat hier wordt gemaakt is misschien wel theoretisch juist, maar in praktijk zal het niet houdbaar blijken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some people believe that, when we talk about this directive, it concerns an abstract, econometric matter.
Er wordt wel eens gedacht dat het hier, als we het over deze richtlijn hebben, een abstract econometrisch punt betreft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is easy for us in this House to talk about human rights in quite abstract terms.
Nu is het geen kunst om in dit Parlement heel abstract te spreken over mensenrechten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Public support is important, and nobody gets excited about an abstract idea such as biodiversity.
Publieke steun is van belang en van een abstract begrip als biodiversiteit wordt niemand warm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This abstract technical bias leads to erroneous federalist solutions which have a negative effect on democracy.
De keuze voor deze vage, technische benadering leidt tot federalistische, verkeerde oplossingen die negatief zijn voor de democratie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is not a question of fate or of an abstract situation.
Er is hier geen sprake van een onvermijdelijke of een abstracte situatie.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

onstoffelijk: ontastbaar© dictionarist.com