advantageous in Dutch

Pronunciation
bn. voordelig

Example Sentences

This offer was very advantageous to Morocco for a number of reasons.
Dit aanbod was om verschillende redenen zeer, zeer voordelig voor Marokko.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Functioning globalised financial markets are no doubt advantageous.
Goed functionerende financiële markten op wereldschaal bieden beslist voordelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no doubt that this is economically advantageous.
Dat is ongetwijfeld ook een economisch voordeel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has been proved, as in the case of the Efremer study, that they are highly advantageous for the European economy.
Uit het door Efremer uitgevoerde onderzoek blijkt dat deze overeenkomsten heel gunstig zijn voor de Europese economie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is the tenderer with the financially most advantageous offer to whom the contract must be awarded.
De inschrijver met de economisch voordeligste inschrijving komt in aanmerking voor de opdracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Such a bilateral solution should also be advantageous to the Chinese, who are concerned about their international reputation.
Een bilaterale oplossing zou ook de Chinezen tot voordeel strekken; zij hebben immers een internationale reputatie hoog te houden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When account is taken of the economy, account should not, however, only be taken of the financially most advantageous tender.
Rekening houden met de economie betekent echter nog niet dat uitsluitend rekening moet worden gehouden met het financieel meest voordelige aanbod.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Defence industrial link-ups and collaborations should be with the most advantageous partners, wherever they might be.
Banden of samenwerkingsprojecten binnen de defensie-industrie zouden met de gunstigste partners moeten worden aangegaan, waar die zich ook bevinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That will only benefit the discussion as a whole and may even be advantageous to you.
Dat is alleen maar behulpzaam voor de hele discussie en misschien ook wel voor u.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That would be advantageous from an Irish perspective because Irish covered bond issues have the highest credit rating.
Dat zou vanuit Iers perspectief voordelig zijn aangezien Ierse gedekte obligaties de hoogste kredietwaardigheid hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com