amendment of the constitution in Dutch

verbetering of verwijziging van de grondwet

Example Sentences

Mrs Vaidere mentioned here that the Chair of the Venice Commission has criticised the amendment of the constitution.
Mevrouw Vaidere wees erop dat de voorzitter van de Commissie van Venetië de grondwetswijziging heeft bekritiseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com