appoint in Dutch

Pronunciation
ww. aanstellen, benoemen

Example Sentences

Every year the senate appointed two new Consuls to lead the country.
Elk jaar, benoemde de Senaat twee nieuwe consuls om het land te leiden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They appointed Mr. White as manager.
Ze hebben meneer White als manager aangesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We appointed him as our representative.
We hebben hem als onze vertegenwoordiger aangeduid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When will the Commission appoint a Special Envoy for Tibet?
Wanneer is de Commissie van plan een speciaal gevolmachtigde voor Tibet te benoemen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Germany we have a saying which runs: "when I don' t know what to do next, I appoint a committee".
In Duitsland bestaat de gevleugelde uitdrukking "als we het niet meer weten, benoemen we een commissie".
pronunciation pronunciation pronunciation err
A college of Commissioners, which has since been appointed, has presented an ambitious reform programme.
Inmiddels is een college van commissarissen aangetreden dat een ambitieus hervormingsprogramma heeft gepresenteerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was successful in that application and I am pleased to say that he was duly appointed.
Die sollicitatie was succesvol en ik ben blij dat hij inmiddels voor die functie is aangenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If necessary, combinations of countries can alternate in appointing a Euro Commissioner.
Eventueel kunnen combinaties van landen roulerend een Eurocommissaris leveren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their lawyers, some of whom are state appointed, were only allowed to look at the files the day before yesterday.
Pas eergisteren hebben de advocaten, van wie er enkele door de rechtbank zijn toegewezen, kennis kunnen nemen van het dossier.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Levi, formerly Spokesman for the Commission, has been appointed Director of the Forward Studies Unit.
De heer Levi, die tot op heden woordvoerder van de Commissie was, is benoemd tot directeur van de groep voor prospectief onderzoek.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com