baker in English

Pronunciation
n. dry-nurse, midwife, nurse

baker in Dutch

Pronunciation
zn. bakker; eigenaar van bakkerij
zn. Baker (achternaam)

Example Sentences

I bought a loaf of bread at the baker's.
Ik heb een brood gekocht bij de bakker.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was at the baker's.
Ik ben naar de bakker geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I went to the baker's.
Ik ben naar de bakker geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm a baker.
Ik ben een bakker.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The baker is around the corner.
De bakkerij is om de hoek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The baker is a good man.
De bakker is een goede mens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The EU is maintaining close contact with James Baker and is looking into how best to support the UN' s initiatives.
De Unie onderhoudt nauw contact met James Baker en onderzoekt hoe de VN-inspanningen het beste gesteund kunnen worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, Mr Baker has made a number of modifications to the initial peace plan.
Mijnheer de voorzitter, de heer Baker heeft zijn aanvankelijke vredesplan inderdaad enigszins aangepast.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   No, because we would then have to vote on Amendment 17, which itself relates essentially to the Baker plan.
   – Nee, omdat we dan zouden moeten stemmen over amendement 17, dat zelf in hoofdzaak betrekking heeft op het plan-Baker.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
Buschauffeurs, bakkers en veel andere beroepen organiseren hun eigen onafhankelijke vakbonden.
pronunciation pronunciation pronunciation err© dictionarist.com