blizzard in English

Pronunciation
n. blizzard, severe snowstorm

blizzard in Dutch

Pronunciation
zn. sneeuwstorm

Example Sentences

Tom and Mary were trapped by a blizzard.
Tom en Mary zaten vast vanwege een sneeuwstorm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This Parliament and the European institutions have been spawning a blizzard of new agencies all over the European Union.
Dit Parlement en de Europese instellingen hebben de Europese Unie overspoeld met een golf van nieuwe agentschappen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Recent years have been marked by numerous natural disasters such as droughts, floods, hurricanes, hailstorms and even blizzards.
Zo werden we de voorbije jaren met talrijke natuurrampen geconfronteerd, zoals droogte, overstromingen, orkanen, hagel- en zelfs sneeuwstormen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I fought my way through the blizzard in Copenhagen, like many of you did.
Net als zovelen van u heb ik mij een weg gebaand door de sneeuwstorm in Kopenhagen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com